Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

REPREZENTACJA ROSYJSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Letnie kursy w Rosji

 Drodzy przyjaciele!

Zapraszamy Was do udziału w corocznych letnich kursach języka rosyjskiego, przeprowadzanych w wyższych uczelniach Federacji Rosyjskiej.

Wyjazd do Rosji pozwoli Wam zapoznać się z bogatym językowym i kulturalnym dorobkiem naszego kraju poprzez uczestnictwo w kursach językowych, kontakty z nosicielami języka rosyjskiego, zwiedzanie historycznych miejscowości i zabytków.

Pomożemy Wam zorganizować wyjazd do Rosji, przez udzielenie informacji i poparcie przy załatwianiu wizy.

Aby zostać uczestnikiem letnich kursów językowych, należy przysłać na nasz adres lub przynieść bezpośrednio do Ośrodka (nowy budynek RONiK, wejście obok konsulatu FR, pokój 140) następujące dokumenty:

1. Wypełnioną ankietę uczestnika kursu, z obowiązkowym podaniem numeru telefonu komórkowego.

2. Wypełnioną ankietę wizową. Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Uczestnikom kursów języka rosyjskiego  wiza wydawana jest bezpłatnie. 

3. Paszport oraz kserokopię paszportu (jest konieczna w celu otrzymania zaproszenia od organizatora kursu). Prosimy o sprawdzenie, czy  Wasz paszport  będzie ważny przez co najmniej  przez 180 dni od dnia, w którym wiza, wydawana w celu wyjazdu do Rosji na letnie kursy traci ważność.

4. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej na okres planowanego pobytu w Rosji, od chwili przekroczenia granicy (PZU, Warta lub inne)

5. Jedną fotografię barwną o wymiarach 3,5x4,5 cm (en face)

6. Pokwitowanie wpłacenia na rachunek RONiK w Warszawie kwoty 100 złotych (opłata organizacyjna). Jako cel wpłaty należy podać „kursy językowe”.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem do Rosji.


Nasz adres:

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

ul. Belwederska 25

00-761 Warszawa


Rachunek bankowy:

60103016540000000030669000 PLN Bank Handlowy w Warszawie


Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek–czwartek 9:00-12:30, 14:00-18:00

Piątek 9:00-12:30, 14:00-17:00

 

Tel. 22 848 04 11

e-mail: kursy@ronik.org.pl 


 

Międzynarodowe letnie kursy języka rosyjskiego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina

 

  Informacje o letnich kursach 2014 (po angielsku).doc

  Informacje o letnich kursach 2014 (po rosyjsku).doc

  Ankieta uczestnika.doc

  Ankieta dla nauczycieli.docx 

  Jak dojechać do Instytutu.doc  


Międzynarodowe letnie kursy w Instytucie języka rosyjskiego i kultury przy Sankt-Petersburskim Uniwersytecie Państwowym

 

  O kursach w języku angielskim.doc 

  Formularz zgłoszeniowy.doc