Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Przedstawicielstwo Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej

Kurs podwyższania kwalifikacji polskich nauczycieli języka rosyjskiego „Współczesna rosyjska mowa potoczna w praktyce nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego”

1 docent_kopylova

W dniach od 21 do 23 czerwca Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, wspólnie z polskim Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Sulejówku, zorganizował kurs podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli-rusycystów „Współczesna rosyjska mowa potoczna w praktyce nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego”.

W kursie wzięło udział ponad dwudziestu nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego z różnych miast Polski.

Program kursu obejmował wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty, treningi tematyczne w ogólnej ilości 20 godzin akademickich, na których omawiano takie tematy jak niejednorodność leksyczna współczesnej rosyjskiej mowy potocznej, gramatyczne i słowotwórcze właściwości rosyjskiej mowy potocznej w praktyce nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego, kształtowanie kompetencji komunikatywnych na lekcjach języka rosyjskiego.

Do prowadzenia kursu zaproszono specjalistów z Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego: docentów z katedry języka rosyjskiego, lingwistyki teoretycznej i stosowanej wydziału filologicznego UdUP Irinę Wotiakową i Tatianę Kopyłową.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu podwyższania kwalifikacji.

docent votyakova