Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w certyfikowanych które odbędą się 24 października 2020 roku. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 16 października 2020 roku.

Egzaminy przeprowadzane są przez specjalistów z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.

W przypadku pomyślnego zdania egzaminu wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina.

U nas mogą Państwo również zdać egzamin na certyfikat potwierdzający ogólną znajomość języka rosyjskiego ТРКИ (тест по русскому языку как иностранному) w przypadku ubiegania się o pracę lub planowanego podjęcia edukacji na terenie Federacji Rosyjskiej.

Certyfikowane egzaminy przeprowadzane będą w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 25.


Szczegółowe informacje o systemie egzaminów certyfikacyjnych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, a także przykładowe testy (https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/)

Szczegółowe informacje o systemie egzaminów państwowych z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) (https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-TRKI/)

Strona Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina: www.pushkin.edu.ru

Aby wziąć udział w najbliższej sesji certyfikacyjnej, należy:

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać ją wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres

e-mail: kursy@ronik.org.pl;

2) Uiścić opłatę za egzamin.

Poradnik dla osób chcących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie ogłasza nabór na kursy przygotowujące do egzaminów
certyfikacyjnych z języka rosyjskiego na poziomie B1, B2 i C1.

Terminy kursów:
od 17 sierpnia do 10 października,
od 31 sierpnia do 20 października.

W PRZYPADKU PYTAŃ: 

- prosimy o telefon w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00:  22 848 04 11

- czekamy na e-mail: kursy@ronik.org.pl  24/7

Nasz adres: Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Formularz zgłoszeniowy oraz ceny