Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego

Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym z języka rosyjskiego jako obcego!

8 lutego 2020 r.

Egzaminy przeprowadzają eksperci Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina i Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.

Osobom, które zdały egzamin wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina.

U nas możecie również przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu państwowego z języka rosyjskiego ogólnego w systemie Języka Rosyjskiego Jako Obcego, jeśli planujecie ubiegać się o przyjęcie na uczelnie lub do pracy na terenie Federacji Rosyjskiej.

Miejsce i czas przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego:

Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, 8 lutego 2020 r.


Szczegółowe informacje o systemie egzaminów certyfikacyjnych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, a także przykładowe testy (https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/)


Szczegółowe informacje o systemie egzaminów państwowych z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) (https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-TRKI/)

Strona Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina: www.pushkin.edu.ru

Aby wziąć udział w najbliższej sesji certyfikacyjnej, należy:

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać ją wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres

e-mail: kursy@ronik.org.pl;

2) Uiścić opłatę za egzamin.

Poradnik dla osób chcących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego

W PRZYPADKU PYTAŃ: 

- prosimy o telefon w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00:  22 848 04 11

- czekamy na e-mail: kursy@ronik.org.pl  24/7

Nasz adres: Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Formularz zgłoszeniowy oraz ceny