Program imprez

PROGRAM IMPREZ NA CZERWIEC

7, 21 czerwca 19:00 Sala wystawowa

Wieczór muzyczno-literacki „Gildie poetów na emigracji”.

11 czerwca 18:00 Sala wystawowa

Pokaz filmu dokumentalnego W. Sołowiowa „Porządek świata 2018” (z polskimi napisami).

13 czerwca 18:00 Sala kinowo-koncertowa

Spotkanie autorskie z rosyjskim reżyserem Aleksandrem Sokurowem.

Pokaz filmu „Faust”.

20 czerwca 18:00 Sala kinowo-koncertowa

Pokaz rosyjskich filmów fabularnych z polskimi napisami.

22 czerwca 15:00 Sala wystawowa

Otwarcie wystawy fotograficznej „Sobibor”.

27 czerwca 17:00 Sala wystawowa

Klub „Słowiańska kultura i tradycje”. Wykład z cyklu „Wstęp do prawosławia”, prowadzony przez rektora Seminarium Prawosławnego o. prof. Georgija Tofiliuka.

29 czerwca 19:00 Sala kinowo-koncertowa

Koncert „Muzyka na każdą porę” Akademickiej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych im. N. Niekrasowa Ogólnorosyjskiej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej.

1-30 czerwca Biblioteka  

Wystawy książkowe:

·         z okazji 175. rocznicy urodzin pisarza, prozaika Gleba Iwanowicza Uspienkiego;

·         z okazji 120. rocznicy urodzin pisarza, prozaika, publicysty i dziennikarza Michaiła Jefimowicza Kolcowa.