Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Przedstawicielstwo Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej

Online seminarium dla nauczycieli języka rosyjskiego

Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем вас принять участие в дистанционном семинаре по продвижению русского языка за рубежом. 

В семинаре принимают участие преподаватели и учителя русского языка образовательных организаций общего и высшего образования, курсов повышения квалификации; специалисты, занимающиеся управлением образованием, представители Россотрудничества, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Дата проведения семинара -  03 ноября 2016 года

Время проведения семинара 11.00 - 16-00 мск.

Для дистанционного участия в семинаре вам необходимо перейти по ссылке http://conference.dit.mos.ru/event/6823/и зарегистрироваться в соответствии с инструкцией.


Master-klas dla wykladowców języka rosyjskiego

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

в ВАРШАВЕ

приглашает

25-го октября 2016 г. (вторник) в 16:00

учителей и преподавателей русского языка, студентов и аспирантов, изучающих русский язык, а также всех желающих на мастер-класс «Эффективное преподавание РКИ: приёмы, технологии, секреты. Методическая мастерская по пособию   «С Россией на «ты ».

Учебно-методическое мероприятие проводит автор инновационных программ, методических концепций и пособий  в области методики преподавания русского языка как иностранного заведующий кафедрой русского языка в Центре иностранных языков Варшавского университета кандидат филологических наук Войчех Сосновски.

Наши координаты:

Варшава, ул. Бельведерска, 25;

телефон для справок: (22) – 848-04-11.


Przedstawicielstwo Agencji Współpracy Zagranicznej i dziennik „Komsomolskaja prawda” ogłaszają konkurs

Przedstawicielstwo Rosyjskiej Agencji Współpracy Zagranicznej i dziennik „Komsomolskaja Prawda” ogłaszają konkurs na najlepszy fotoreportaż „Rosja - pięć przyczyn mojej sympatii” w ramach obchodów 25-lecia WNP

Konkurs został zorganizowany z okazji 25-lecia Wspólnoty Niepodległych Państw.

W celu wzięcia udziału w konkursie do gazety „Komsomolskaja Prawda” należy wysłać fotografie własnego autorstwa i krótki opis własnego stosunku do Rosji lub tego, jaką rolę odegrała ona w Państwa życiu lub w życiu Państwa kraju.

Uczestnikiem konkursu może być dowolny aktywny reprezentant kręgów społecznych, naukowych, kulturalnych, politycznych i biznesowych w wieku od 25 do 35 lat.

Proponujemy przesyłanie materiałów fotograficznych i szkiców literackich na takie tematy, jak „Barwy Rosji w moim mieście”, „Rosyjskie osiągnięcia naukowe w moim kraju”, „Rosyjskie tradycje w mojej rodzinie”, „Najciekawsze rosyjskie wydarzenie kulturalne w moim kraju”, „Most przyjaźni ‒ budowa dobrosąsiedzkich stosunków”, „Współpraca rosyjskich organizacji młodzieżowych i młodzieży mojego kraju”, „Wspólna przestrzeń kulturowa ‒ jesteśmy ciekawi siebie nawzajem”. Ideę twórczą można zrealizować również w ramach innych tematów.

Konkurs jest organizowany w języku rosyjskim.

Prace konkursowe należy przysyłać od 5 października do 1 listopada 2016 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać na stronie internetowej gazety Komsomolskaja Prawda, a prace można przesyłać pocztą elektroniczną pod adres: lp@phkp.ru.

Na zwycięzców czekają wyjazd do Moskwy na Międzynarodowe Forum Humanistyczne poświęcone 25-leciu WNP „25 lat WNP: wzajemne zrozumienie, współpraca, rozwój”, które odbędzie się w dniach 9-10 listopada, wycieczki po najciekawszych miejscach Rosji i upominki od Rosyjskiej Agencji Współpracy Zagranicznej i gazety „Komsomolskaja Prawda”.


Eliminacje polskich uczestników do III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German

29 września w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbyły się eliminacje polskich uczestników do III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German ‒ artystki propagującej zarówno kulturę polską, jak i rosyjską.

Twórczość Anny German w Polsce staje się coraz bardziej popularna, zyskując drugie życie – powstało kilkadziesiąt stron internetowych i rozdziałów tematycznych w różnych językach popularyzujących twórczość tej wybitnej piosenkarki. W Rosji pieśni Anny German były lubiane i cieszyły się popularnością od samego początku, można nawet powiedzieć, że twórczości Anny German udało się zjednoczyć kulturę polską i rosyjską. W eliminacjach wystąpili 34 polscy uczestnicy, do finału przeszło 6 z nich. W tym roku zakres geograficzny festiwalu uległ rozszerzeniu ‒ w finale wezmą udział młodzi ludzie w wieku od 18 do 28 lat z Rosji, Polski, Białorusi i Uzbekistanu.

Igor Żukowskij, dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury: „To wydarzenie zjednoczyło zarówno naszych rodaków mieszkających w Polsce, jak i polskich wykonawców pieśni Anny German w języku rosyjskim oraz rosyjskich wykonawców repertuaru w języku polskim. Dla nas istotny jest fakt, że nasz ośrodek staje się centrum niezwykle popularnych imprez o charakterze ogólnopolskim, a wielką kulturę tego wielonarodowego państwa, jakim jest Rosja, poznaje coraz więcej młodych Polaków.”

Iga Kozacka, uczestniczka eliminacji: „Twórczość Anny German jest bliska również nam, młodzieży. W jej pieśniach kryje się tyle serca, tyle duszy. Jest ona dla nas przykładem, nie tylko w twórczości, lecz również w życiu”.

Read More


11 października lekcja-prezentacja dla rusystów «Umiem, znam, naucze»

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

в ВАРШАВЕ

приглашает


11-го октября 2016 г. (вторник) в 16:00

учителей и преподавателей русского языка, студентов и аспирантов, изучающих русский язык, а также всех желающих на лекцию-презентацию «Умею, знаю, научу» (из опыта европейского сотрудничества в сфере преподавания РКИ).

Лекцию-презентацию проводит преподаватель русского языка как иностранного, координатор образовательных проектов общества “Rosyjski dom” Ирина Васильевна Корнильцева.


Наши координаты:

Варшава, ул. Бельведерска, 25;

телефон для справок: (22) – 848-04-11.


Eliminacje do III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German

Eliminacje do III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German

Festiwal to cykliczne przedsięwzięcie o charakterze artystyczno – edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości artystycznej Anny German oraz pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu umiejętności artystycznych. Organizatorem Festiwalu jest Liga Kobiet Polskich. Koncert Finałowy „III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki - Anna German” odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie w dniu 14 listopada 2016r..

Teraz zapraszamy na eliminacje do III edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German, które odbędą się:

KIEDY: 29 września (czwartek) 2016 r., od godz. 11.00

GDZIE: ul. Belwederska 25 (w Rosyjskim Ośrodku Kultury i Nauki) w Warszawie

DLA KOGO: w Festiwalu mogą brać udział soliści w wieku 18 – 28 lat (18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania Formularza Zgłoszenia, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2016)

WARTO WIEDZIEĆ: W trakcie przesłuchań eliminacyjnych każdy uczestnik wykona dwa utwory z repertuaru Anny German.  Piosenki mogą być wykonane w języku polskim lub rosyjskim.

Więcej informacji wraz z Formularzem Zgłoszeniowym i Regulaminem Konkursowym na oficjalnej stronie Festiwalu – www.festiwalpiosenki.pl Wszystkie bieżące informacje dostępne także na profilu Festiwalowym na Facebooku:

https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzynarodowy-Festiwal-Piosenki-Anna-German-1493966540819831/

oraz na stronie TVP1

http://www.tvp.pl/tvp1/v4tvp-1/v4patronaty-tvp1/iii-edycji-miedzynarodowego-festiwalu-piosenki-anna-german/26299092

Festiwal został objęty Patronatem Honorowym przez Pana Posła Ryszarda Czarneckiego — Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz uzyskał dofinansowanie i Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny sprawują: Program 1 Telewizji Polskiej SA i Jedynka Polskiego Radia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o propagowanie idei Festiwalu w swoim środowisku. Przesyłamy w załączeniu oficjalny plakat festiwalowy, który mogą Państwo wykorzystać w promowaniu Festiwalu. 


Патриотический конкурс «Русская коса»

С 1 сентября по 12 декабря 2016 года российская компания-производитель косметических средств Natura Siberica,

представленная в более 40 странах мира, проводит патриотический конкурс в сети интернет «Русская коса».

К участию в конкурсе приглашаются все россияне, независимо от их места жительства.

Обязательным условием для участия является наличие российского паспорта или свидетельства о рождении с указанием

места рождения на территории РФ или РСФСР.

Подробную информацию о конкурсе можно прочитать в презинтации.

КОНТАКТЫ:

PR-директор Natura Siberica Виталий Козленков kozlenkov@naturasiberica.ru  +7 926 213 80 25  

Смирнова Надежда n.smirnova@naturasiberica.ru +7 916 913 43 78

Юлия Озол ozol@naturasiberica.ru +7 963 711 65 43


Прием заявок на соискание Премии Русского географического общества

1 июля начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества в 2016 году.

Подать заявку на соискание Премии  могут гражданин или организация из любой страны мира, при условии, что их проекты посвящены России.

Заявки  рассматриваются в следующих номинациях:

 1. "Экспедиции";

 2.  "Научные исследования";

 3. "Образование и просвещение";

 4. "Популяризация природного и историко-культурного наследия России";

 5. "Общественное признание".

Прием заявок на соискание Премии проводится с 1 июля по 30 сентября 2016 года.

Победителей ждут денежные призы.

Прлробности по ссылке.


Международная молодежная школа Studia Baltica VI объявляет набор участников

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Центр «Русская Балтика» и Национальный благотворительный фонд приглашают принять участие в VI Международной летней школе для молодых журналистов Studia Baltica «Современные методы работы в медиапространстве».

Школа пройдёт в Калининграде с 22 по 27 августа 2016 года. Мероприятие продолжает традицию проведения школ Studia Baltica и представляет собой площадку для развития взаимодействия между российскими, постсоветскими и европейскими молодежными сообществами.

Основные темы школы:

1) «Молодые журналисты в условиях информационного противостояния»;

2) «Роль СМИ в конструировании диалога ЕС и ЕАЭС»;

3) «Развитие евразийской интеграции: медиа как площадка для дискуссий»;

4) Образ ЕАЭС на страницах европейских и постсоветских СМИ.

Read More


Biblioteka nie będzie działać 17, 18, 19 sierpnia!

Szanowni Państwo, w dniach 17, 18, 19 sierpnia biblioteka nie będzie działać!


120-летие со дня рождения Л.С.Выготского

 

В 2016 году научное сообщество разных стран празднует 120-летие со дня рождения Л.С.Выготского, выдающегося гуманиста, российского ученого, внесшего огромный вклад в развитие наук о социализации человека в культуре и обществе. Его понимание человеческого разума, познания, коммуникации и обучения оказали и продолжают оказывать влияние на формирование самых амбициозных образовательных проектов ХХ и ХХI-го веков.

В целях обобщения мирового научного опыта, методологии Л.С.Выготского, воплощения его теории в мировую психолого-педагогическую практику развития гуманитарного сотрудничества с другими странами Россотрудничество в 2016 году проводит серию международных научно-практических конференций и образовательных событий в странах СНГ и дальнего зарубежья, посвященных исследованиям и практической реализации культурно-исторической концепции Л.С. Выготского.

Международные научно-методические конференции, посвященные 120-летию Л.С.Выготского, проводятся по теме: «Человек в мире неопределенности: методология культурно-исторического познания».

Read More


VI Międzynarodowy festiwal-konkurs kultury rosyjskiej "Początki"-Dzieci

Цели и задачи фестиваля - популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за рубежом, развитие практики народной дипломатии, расширение Русского мира, укрепление дружественных межнациональных связей и международного престижа России.

Организатор фестиваля АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь». Фестиваль проходит при организационной поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В фестивале принимают участие россияне и соотечественники, проживающие за рубежом. В программе фестиваля - вокальный конкурс, обширная культурная и экскурсионная программа, концертные выступления участников, круглый стол на тему «Сохранение и популяризация русского языка и русской культуры в России и за рубежом», гала-концерт и торжественное награждение участников и победителей.

Read More


Konkursy w ramach programu "Pokolenie świata"

В рамках международной программы "Поколение мира" проводятся третий международный конкурс "Слово за нами!" и второй Международный конкурс "Со-Творение".

Цели Программы:

  1. развитие международного молодёжного сотрудничества;
  2. создание культурных, научных, творческих и образовательных площадок для расширения возможности общения молодёжи и укрепления взаимопонимания в XXI веке;
  3. популяризация русского языка и культурно-исторического наследия Русского мира как важнейших элементов мировой цивилизации и  межкультурного взаимодействия.

 Задачи Программы:

  1. развитие у молодых людей лидерских качеств, инициативы, творческих и коммуникативных способностей;
  2. поддержка юношеского стремления к соревнованию, взаимодействию и обмену знаниями;
  3. поддержка участия молодых людей в международных структурах,
  4. в работе международных форумов, конференций и фестивалей;
  5. содействие в реализации программ молодёжных обменов;
  6. привлечение молодых людей к участию в информационных проектах, в том числе в социальных сетях;
  7. активное использование русского языка в качестве инструмента международного и межнационального общения.

Подробная информация о конкурсах находится в прикреплённых ниже положениях:

Положение о программе "Поколение мира"

Положение о конкурсе "Со-Творение"

Положение о конкурсе "Слово за нами!"

Анкеты для желающих поучаствовать в конкурсах:

Анкета "Со-Творение"

Анкета "Слово за нами"


Międzynarodowa letnia szkola«STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy»

C 28 июля по 31 августа Тюменский государственный университет (ТюмГУ) проводит Международную летнюю школу «STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy» для иностранных студентов на английском языке.

Летняя школа направлена на формирование у студентов компетенций в сфере экономики и географии северных территорий, основ энергетического и природоресурсного права. Кроме того, в программе Летней школы ставится сильный акцент на изучение русского языка, культуры и истории России.

Язык программы – английский, продолжительность – один месяц. Программа может быть интересна студентам, изучающим госуправление, бизнес, международные отношения, Eastern European, Russian, and Slavic Studies.

Преподавателями Летней школы являются профессора ТюмГУ и представители бизнес-структур, органов государственной власти, общественных организаций.

Во внеурочное время, ТюмГУ организует разностороннюю культурную программу для студентов, включая российские традиционные празднества, фестивали, спортивные мероприятия, а также выезды в близлежащие города региона. Кроме того, программа Летней школы включает мастер-классы с участием экспертов нефтегазовой отрасли и недельную стажировку на предприятиях.

Регистрационный сбор за участие в школе (включая место в студенческом общежитии ТюмГУ) составляет $500. Однако предусмотрено выделение более 30 стипендий, покрывающих регистрационный сбор. Проезд к месту проведения мероприятия и обратно, а также питание – за счет участника или направляющей стороны.

Контактные лица – П.С. Кузнецов и Т.В. Матросова, +79222643532, +7(3452)455369, students@utmn.ru.


 

      STEP Summer School


Forum Młodych Pedagogów: konferencja międzynarodowa

W dniach 19-22 kwietnia w Moskwie odbyło się II Moskiewskie Forum Młodych Pedagogów zorganizowane przez Departament Edukacji Moskwy, Moskiewski Instytut Kształcenia Otwartego oraz Moskiewski Związek Zawodowy Pracowników Edukacji i Nauki FR.

Z ramienia Stowarzyszenia Polska-Wschód nasz kraj reprezentował nauczyciel języka rosyjskiego Michał Warych.

Główne uroczystości miały miejsce 20 kwietnia w gmachu Rządu Moskwy przy Nowym Arbacie. W ramach konferencji odbyło się posiedzenie plenarne, które zostało oficjalnie zainaugurowane przez Rektora Moskiewskiego Instytutu Kształcenia Otwartego Aleksieja Iwanowicza Rytowa. Ponadto uczestnicy wzięli udział w pracach sześciu sekcji oraz

w panelach dyskusyjnych zorganizowanych w instytucjach edukacyjnych Moskwy.

Udział w forum wzięli specjaliści z 18 podmiotów FR oraz 13 państw Europy i Azji. Byli to nie tylko nauczyciele, lecz również młodzi przedstawiciele organów zajmujących się zarządzaniem edukacją, centrów naukowych, organizacji społecznych. W skład delegacji wchodzili na przykład kierownicy i przedstawiciele Rady Młodych Pedagogów z różnych miast i podmiotów Federacji Rosyjskiej.

W pracach forum wzięło udział:

- 17 pedagogów z 13 państw Europy i Azji (Austria, Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Indie, Kazachstan, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Serbia)

- ponad 100 młodych pedagogów z Moskwy (w tym paru młodych dyrektorów)

- 45 przedstawicieli z 18 podmiotów FR (obwody: archangielski, wołgogradzki, irkucki, kaliningradzki, moskiewski, omski, pskowski, rostowski, riazański; Republika Kabardyno-Bałkarska, Kraj Krasnodarski, Republika Dagestanu, Republika Karelia, Republika Krymu, Republika Sacha (Jakucja), Republika Tatarstanu, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny; Petersburg).

Read More


Udział przedstawicieli rosyjskich rodaków w Polsce w Olimpiadzie z historii w Rzymie

С 4 по 6 марта 2016 г. в Российском центре науки и культуры в Риме состоялась II международная детская историческая олимпиада. Мероприятие было организовано учебно-образовательным центром «Николай Гоголь» (г.Рим) и представительством Россотрудничества в Италии. В трех номинациях олимпиады приняли участие дети и подростки из 17 стран мира.

На олимпиаде в итальянской столице Польшу представляли ученицы Общеобразовательного лицея им. Св. Станислава Костки (г.Варшава) Марина Климович и Елизавета Басова. Необходимо отметить что девушки, представлявшие юных соотечественников из Польши, успешно справились со сложнейшими заданиями, предложенными участникам интелектуального состязания. А Марине Климович удалось еще и стать призером олимпиады в номинации «Чтение стихотворений русских поэтов, посвященных историческим событиям в России XIX-го века».

Сердечно поздравляем Марину и Лизу с достойным выступлением на олимпиаде юных соотечественников в Риме!

Read More