O Rossotrudniczestwie


Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo) — jest to federalny organ władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej, wykonujący funkcje świadczenia usług państwowych i zarządzaniu majątkiem państwowym w dziedzinie zabezpieczenia i rozwoju stosunków międzynarodowych Federacji Rosyjskiej z pastwami członkowskimi Wspólnoty Niepodległych Państw, innymi państwami obcymi, jak również w zakresie międzynarodowej współpracy humanitarnej.

Należy do resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.
Rossotrudniczestwo utworzone zostało Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 6 września 2008 roku Nr 1315:
W celu podwyższenia efektywności zarządzania państwowego w dziedzinie współpracy międzynarodowej postanowiono:
Zmienić nazwę Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw na Federalną Agencję ds. Wspólnoty Państw Niepodległych, Rodaków Mieszkających za Granicą oraz Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej.
Tryb utworzenia, działalności i likwidacji przedstawicielstw, jak również pracy przedstawicieli Rossotrudniczestwa określa Prezydent Federacji Rosyjskiej.
Agencja jest kontynuatorem prawnym Rosyjskiego Ośrodka Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej przy MSZ Rosji.


Kontakty

125009, Moskwa, ul. Wozdwiżenka 18/9, tel.: +7 (495) 690-12-45