Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego

ROSYJSKI OŚRODEK NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W INTERNETOWYCH TESTACH CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO OBCEGO - PROSTO Z DOMU!

Staramy się, pomimo niesprzyjających okoliczności, stwarzać odpowiednie warunki i motywować uczących się języka, aby nie przestawali zdobywać wiedzę i mieli możliwość otrzymania certyfikatu. Właśnie dlatego egzaminy państwowe w systemie ТРКИ są przeprowadzane online i uczestnicy mogą zdać test bezpośrednio z domu. Egzamin można zdawać z dowolnego miejsca na terenie całego kraju.

Podobnie jak zwykły egzamin, internetowy test ТРКИ składa się z 5 podtestów "Pisanie", "Słownictwo. Gramatyka", "Czytanie", "Słuchanie", "Mówienie".

Podtest „Mówienie” jest przeprowadzany w formie rozmowy z testerem za pośrednictwem programu Google Meet. Zdający wykonuje zadania z innych podtestów albo w formie elektronicznej w ramach programu, albo ręcznie pisze na papierze, po czym skany lub zdjęcia przesyła e-mailem. Czas przeznaczony na każdą część jest dokładnie taki sam, jak w przypadku zwykłego egzaminu ТРКИ.

Wszystkie niezbędne instrukcje do zaliczenia podtestów zostaną przesłane kilka dni przed egzaminem.

Aby wziąć udział w teście, należy:

- znaleźć ciche i wygodne miejsce w domu;

- posiadać komputer lub laptop z dostępem do Internetu, mysz i klawiaturę, kamerę internetową i zestaw słuchawkowy. Organizatorzy nie przewidują możliwości zdawania egzaminu na smartfonie lub tablecie;

- posiadać urządzenie do skanowania / fotografowania prac pisemnych (smartfon z aparatem, skaner, aparat).


Rejestracja uczestników odbywa się drogą mailową. Żeby zarejestrować się na egzamin, trzeba wykonać następujące czynności:

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2) Uiścić opłatę za egzamin. Ceny poszczególnych poziomów są podane w formularzu.

3) Wysłać skany formularzy, skan dowodu osobistego i potwierdzenie dokonania płatności za egzamin na adres  kursy@ronik.org.pl tydzień przed planowaną datą egzaminu.

4) Zapoznać się z otrzymaną instrukcją do egzaminu online. 

5) Dzień przed egzaminem dostaną Państwo dane dostępu do konta osobistego na platformie egzaminacyjnej, gdzie również można przejść wersję testową egzaminu.


Szczegółowe informacje o systemie egzaminów państwowych z języka rosyjskiego jako obcego, opis poziomów i subtestów, a także informacje o organizatorze egzaminów, Centrum Testowania Językowego Uniwersytetu Petersburskiego, znajdują Państwo tutaj.

W celu zapoznania się z formą egzaminu i sprawdzenia poziomu znajomości języka mogą Państwo rozwiązać testy przykładowe. Egzamin uznaje się za zdany przy otrzymaniu minimum 66% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich subtestów.

Internetowy test ТРКИ będzie się odbywać raz w tygodniu.

Koszt egzaminu od 480 zł.

Należy pamiętać, że testy online są środkiem tymczasowym wprowadzonym w związku z obecną sytuacją epidemiczną na świecie.

 Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwe jest wyznaczenie dodatkowych terminów. Wszelkie pytania prosimy kierować do: Natalia Tsyrendashieva, Tel.: +48 22 848 04 11, e-mail: kursy@ronik.org.pl

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w egzaminach certyfikacyjnych.

Egzaminy przeprowadzane są przez specjalistów z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.

W przypadku pomyślnego zdania egzaminu wydawany jest międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina.

U nas mogą Państwo również zdać egzamin na certyfikat potwierdzający ogólną znajomość języka rosyjskiego ТРКИ (тест по русскому языку как иностранному) w przypadku ubiegania się o pracę lub planowanego podjęcia edukacji na terenie Federacji Rosyjskiej.

Certyfikowane egzaminy przeprowadzane będą w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 25.

Szczegółowe informacje o systemie egzaminów certyfikacyjnych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, a także przykładowe testy (https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/)

Szczegółowe informacje o systemie egzaminów państwowych z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) (https://www.pushkin.institute/Certificates/CGT/http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-TRKI/)

Strona Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina: www.pushkin.edu.ru

Aby wziąć udział w najbliższej sesji certyfikacyjnej, należy:

1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres

e-mail: kursy@ronik.org.pl;

2) Uiścić opłatę za egzamin.

Poradnik dla osób chcących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie ogłasza nabór na LETNIE KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko powtórzą gramatykę i słownictwo języka rosyjskiego na wymaganym poziomie, ale także każdy z kursantów będzie przygotowywany do formy zdawanego egzaminu z wykorzystaniem rosyjskich materiałów egzaminacyjnych.

W PRZYPADKU PYTAŃ: 

- prosimy o telefon w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00:  22 848 04 11

- czekamy na e-mail: kursy@ronik.org.pl  24/7

Nasz adres: Warszawa, ul. Belwederska 25, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Formularz zgłoszeniowy oraz ceny