Język Rosyjski


Na chwilę obecną język rosyjski pod względem liczby osób uczących się zajmuje trzecie miejsce w Polsce zaraz po języku angielskim i niemieckim. W poszczególnych regionach kraju język rosyjski mocno trzyma się na drugim miejscu. W 2016 roku uczyło się go 300 tysięcy osób.

Jednym z głównych kierunków działań Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie jako przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa jest udzielenie wsparcia i promowanie języka rosyjskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. RONiK organizuje i inicjuje szeroki kompleks uroczystości o charakterze naukowo-metodycznym, kulturalno-oświatowym oraz edukacyjnym, których zadaniem jest popularyzowanie języka i kultury rosyjskiej, pomoc zagranicznym wykładowcom i nauczycielom języka rosyjskiego, udzielenie systemowego wsparcia instytucjom edukacyjnym w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapewnienia materiałów ćwiczeniowych, metodycznych, naukowych, kompendiów z języka, literatury i kultury Rosji, a także zachowanie tożsamości językowej oraz etnokulturowej rodaków. 

Kursy Języka Rosyjskiego:

Kursy dla dorosłych

Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego

Kursy dla dzieci

Letnie kursy Języka Rosyjskiego

Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego

Indywidualne Zajęcia Języka Rosyjskiego