Partnerzy

Rosyjski Fundusz Kultury

Strona:  www.fond.culture.ru

Adres: 119019 , Moskwa , Bulwar Gogola, dom 6/7;
121069,  Moskwa , Trubnikovsky переулок, dom 28;  

Telefon: +7 (495) 202-67-53;
Fax: +7 (495) 291-71-80;
E-mail: info@culture.ru


Moskiewski Dom Rodaka

Strona: www.mosds.ru 

Adres: 101000, Moskwa, ul. Marosiejka 7/8, bud. 1, 5 piętro;

105064, Moskwa, ul. Ziemlianoj Wał 24/32;

Telefon: +7(495)628-32-55;

Fax: +7(495) 628-46-16;

E-mail: info@mosds.ru


Międzynarodowa Rada Rosjan za Granicą

Strona: www.msrs.ru 

Adres:  119019, Moskwa, Nowyj Arbat 15, 2219;

Telefon: +7 (495) 695-30-21, 695-31-70

tel.: +7 (495) 690-51-00

E-mail: msrs@rambler.ru


Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Społecznych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodzieżowych Organizacji Rosjan Zagranicą (MAMORS)

Sekretarz Komitetu Wykonawczego

Żurawliow Władimir Władimirowicz

tel. 508-70-16

zhuravlev08@mail.ru 

Adres: 125130, Moskwa, ul. Z. i A. Kosmodiemianskich 31 m. 3

Tel.: (499) 156-16-54

tel. /fax: (495) 450-78-56


Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód

ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, „Dom Przyjaźni"

tel. + 48 (22) 826 15 31 fax +48 (22) 826 96 01

www.swpw.org 

e-mail: zkswpw@wp.pl 


Stowarzyszenie Współpracy Polska - Rosja

ul. Marszałkowska 115 lok. 328  00-102 Warszawa „Dom Przyjaźni"

tel.22 624 36 19

e-mail: biuro@polskarosja.net

http://www.polskarosja.net/


Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

tel. +48 (22) 55 34 228 tel./fax +48 (22) 55 34 227

www.uw.edu.pl 

e-mail: ir@uw.edu.pl


Instytut Rosji i Europy Wschodniej (Uniwersytet Jagielloński)

al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków

tel./fax +48 (012) 623 77 30

www.rosioznawstwo.uj.edu.pl


Związek Literatów Polskich

Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa

tel./fax +48 (22) 828 39 19

www.literatura.waw.pl 

e-mail: owzlp2@go2.pl


Polska Fundacja „Wspieram"

ul. Erazma Ciołka 30, 01-432 Warszawa

tel. +48 (22)837 91 44

www.filmros.pl 

e-mail: malgorzata@ear.com.pl


Państwowe Muzeum Archeologiczne

ul. Długa 52, 00-950 Warszawa

tel./fax +48(22) 831 51 95

e-mail: pma@pma.pl 


Stowarzyszenie na rzecz prawosławnego dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej „Arka Przymierza"

ul. Podskarbińska 10a/47, 03-833 Warszawa

tel./fax +48 (22) 870 20 98

www.arka-przymierza.pl 

e-mail: luda.radin@interia.pl


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Uniwersytet Jagielloński)

al. Mickiewicza 9/11, 31-041 Kraków

tel./fax +48(012) 421 48 76

e-mail: ifwsch@vela.filg.uj.edu.pl


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli I Wykładowców Języka Rosyjskiego

ul. Przy Bażantarni, 13/20, 02-793 Warszawa

Tel. +48 (692) 63 86 20 Fax: +48 (22) 448 43 88

www.rusysty.pl

e-mail: rusysty@rusysty.pl


Uniwersytet Łódzki

http://www.uni.lodz.pl/

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

tel. (0 42) 635 40 00,
fax: (0 42) 665 57 71, (0 42) 635 40 43,
NIP: 724-000-32-43


Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
 +48 42 665 51 06
 +48 42 665 52 54
 filolog@uni.lodz.pl