Rodacy


Archiwum wydarzeń

Из опыта взаимодействия с соотечественниками в Польше в 2016 году


ZWIĄZEK ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI ROSYJSKIСН W POLSCE

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ МЕНЬШИНСТВ В ПОЛЬШЕ

KRS 0000629292 - Warszawa - Rejestracja 21 lipca 2016 r.

1) Bologov Artiom - Prezes Zarządu Związku / Бологов Артём - Председатель Правления Союза. Prezes Stowarzyszenia Mała Rosja - m. Olsztyn / Председатель Общества Малая Россия - г. Ольштын

meil: stowarzyszenie@mala-rosja.pl

2) Malinowski Eugeniusz - Wiceprezes Zarządu Związku / Малиновский Евгений - Заместитель Председателя Правления Союза. Prezes Fundacji OUPEN ART - m. Warszawa / Председатель Фонда ОУПЕН АРТ г. Варшава

meil: evgen@evgen.pl

mob.tel.: +48 600 857 671

3) Wasilenko Marek - Wiceprezes Zarządu Związku / Василенко Марек - Заместитель Председателя Правления Союза. Ataman Związku Kozaków w Polsce m. Lublin / Атаман Союза Казаков в Польше г. Люблин

meil: kazaczestwo@gmail.com

4) Chodnicka Lidia - Członek Organu Nadzoru Związku / Ходницка Лидия - Председатель Наблюдательного Совета Союза. Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Rosyjska m. Warszawa / Председатель Общества Российская Община г. Варшава.

mail: l.chodnicka@upcpoczta.pl

5) Krawczenko Tora Jelena - Członek Organu Nadzoru Związku / Кравченко Тора Елена - Член Наблюдательного Совета Союза. Prezes Stowarzyszenia Kolokol m. Kraków / Председатель Общества Колокол г. Краков.

mali: elenakt@interia.pl

6) Trawkina Sydorenko Galina - Członek Organu Nadzoru Związku / Травкина Сидоренко Галина – Член Наблюдательного Совета Союза. Prezes Stowarzyszenia Rodaków Rosji w Polsce SSR „Galicya” m. Rzeszów / Председатель Общества Галиция г. Жешов

meil: cudzoziemcystart@gmail.com

www.facebook.com/groups/ruspol/

www.facebook.com/VT75Poland/

mob.tel.: +48 886 327 713

7) Romańczuk Andrzej - Członek Organu Nadzoru Związku / Романчук Андрей - Член Наблюдательного Совета Союза. Sekretarz Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe m. Białystok / Секретарь Российского Культурно Просветительного Общества г. Белосток

mail: rsko_zswb-stoku@wp.pl

www.rsko.eu

www.facebook.com/rsko.eu/