Wydarzenia

06.09.2023

Informacje w sprawie wizy elektronicznej i warunków jej wydania

Od 1 sierpnia 2023 r. obywatele 52 krajów mogą ubiegać się o Unifikowaną wizę elektroniczną (EEI), ważnej na całym terenie Federacji Rosyjskiej. Wniosek do waypełnienia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji http://electronic-visa.kdmid.ru lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej udostępnionej do pobrania na określonej stronie.

Wniosek o rejestrację EEI należy złożyć nie później niż 4 dni przed przewidywaną datą wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Do wniosku dołącza się cyfrowe zdjęcie twarzy oraz zeskanowaną stronę z danymi paszportu cudzoziemca.

Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej wiza ta jest płatna.

EEI daje prawo do jednorazowego wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej w celach prywatnych lub służbowych, w charakterze turystycznym, a także do udziału w imprezach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, sportowych.

EEI jest ważna 60 dni od daty wydania, przy czym dozwolony okres pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej nie może przekraczać 16 dni od dnia wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

EEI uprawnia do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, drogowym i wodnym, a także bez użycia pojazdów tylko przez przejścia graniczne przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej, których wykaz został zatwierdzony przez zarządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 23 października 2020 r. nr 2741 -R.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny EEI na stronie internetowej rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://evisacheck.kdmid.ru. Informacje o procedurze weryfikacji dostępne są również w języku rosyjskim i angielskim.

Wizę elektroniczną uprawniającą do odwiedzenia określonego terytorium mogą otrzymać obywatele następujących krajów: Austrii, Andory, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Watykanu, Węgier, Niemiec, Grecji, Danii, Indii, Indonezji, Iranu, Irlandii, Islandii, Hiszpania, Włochy, Cypr, Chiny (w tym Tajwan), Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Holandia, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino , Arabia Saudyjska, Macedonia Północna, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Turcja, Filipiny, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Estonia, Japonia

Wrócić