Wydarzenia

List uczestników obrony Leningradu do rządu niemieckiego 08.09.2023

List uczestników obrony Leningradu do rządu niemieckiego

8 września przypada 82. rocznica rozpoczęcia 872-dniowej blokady Leningradu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Uczestnicy obrony i mieszkańcy oblężonego Leningradu zaapelowali do rządu niemieckiego, żądając zaprzestania dyskryminacyjnej polityki w zakresie wypłat odszkodowań. W piśmie zwraca się uwagę, że z blokady Leningradu żyje mniej niż 60 tys. osób i mieszkają oni w wielu krajach. Świadczenia powinny zostać przyznane wszystkim ofiarom, bez podziału na pochodzenie etniczne, czytamy w apelu.

Wrócić