Wydarzenia

Rosyjski Uniwersytet Transportu 08.09.2017

Rosyjski Uniwersytet Transportu

Na uniwersytecie kształci się 93 tys. studentów. W skład uczelni wchodzą:

2 akademie (Rosyjska Akademia Linii Komunikacyjnych i Rosyjska Otwarta Akademia Transportu);

9 instytutów (Instytut Humanistyczny; Instytut Międzynarodowej Komunikacji Transportowej; Instytut Technologii Stosowanych; Instytut Dróg, Budowy i Obiektów; Instytut Rosyjsko-Niemiecki; Instytut Techniki Transportowej i Systemów Zarządzania; Instytut Zarządzania i Technologii Informacyjnej; Instytut Ekonomii i Finansów; Instytut Prawa);

Naukowo-Badawczy Instytut Transportu i Budownictwa Transportowego;

4 wydziały (Wydział Wieczorowy, Centrum ds. Organizacji Kursów dla Kandydatów na Studia, Centrum „Wyższa Szkoła Mistrzostwa Pedagogicznego”, Centrum ds. Kształcenia Pracowników Naukowych); gimnazjum; college prawny; college medyczny.

Na Rosyjskim Uniwersytecie Transportu co roku dokształca się i podnosi swoje kwalifikacje do 60 tysięcy osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów oraz pracowników transportu, a także budownictwa transportowego. Uniwersytet posiada licencję na realizację programu „Master of Business Administration”.

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej uniwersytetu znaleźć można na stronie www.miit.ru.


Wrócić