Wydarzenia

„Wyższa Szkoła Ekonomii” zaprasza do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie 19.09.2017

„Wyższa Szkoła Ekonomii” zaprasza do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie

Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii” zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie się między 23 a 31 października 2017 r. w państwach WNP, krajach bałtyckich oraz państwach Europy, Azji i USA.

Zgłoszenia mogą wysyłać:

uczący się obcokrajowcy, osoby nie posiadające obywatelstwa żadnego kraju, rodacy mieszkający za granicą – uczniowie 8 – 11 klasy (9 – 12 przy 12-letnim programie nauczania),

absolwenci zagranicznych szkół ogólnokształcących posiadający dokument poświadczające pełne średnie wykształcenie (do 30 roku życia).

Egzaminy konkursowe obejmują następujące zagadnienia:

 • filologia,
 • kulturologia,
 • historia,
 • filozofia,
 • dziennikarstwo,
 • nauki społeczne,
 • psychologia,
 • reklama i public relations,
 • studia wschodnie,
 • matematyka,
 • prawo i inne.

Olimpiada będzie odbywać się w języku rosyjskim i angielskim w formie stacjonarnej. Wyjątek stanowi dziedzina „Design”, której zadania można wypełnić elektronicznie.

Uczestnictwo w olimpiadzie jest bezpłatne. Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość wykorzystania otrzymanych punktów przy rekrutacji na studia I st. w Narodowym Uniwersytecie Badawczym „Wyższa Szkoła Ekonomii”. Adresy miejsc, w których będzie odbywać się olimpiada, jak również daty przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie https://olymp.hse.ru/inter. Pod powyższym linkiem znajduje się także formularz rejestracyjny oraz dodatkowe materiały niezbędne do przygotowania się do olimpiady.

Rejestracja uczestników olimpiady trwa do 10 października 2017 r.

 


Wrócić