Wydarzenia

Konkurs na najlepsze posługiwanie się językiem rosyjskim pt. „Mówimy po rosyjsku!” 05.04.2017

Konkurs na najlepsze posługiwanie się językiem rosyjskim pt. „Mówimy po rosyjsku!”

Od 1 marca do 27 kwietnia 2017r. Baszkirski Uniwersytet Państwowy organizuje konkurs na najlepsze posługiwanie się językiem rosyjskim pt. „Mówimy po rosyjsku!”. W konkursie mogą wziąć udział studenci z zagranicy, z krajów WNP i Rosji, uczący się zarówno w Rosji, jak również poza jej granicami, nauczyciele i wykładowcy języka oraz literatury rosyjskiej z Federacji Rosyjskiej, zagraniczni nauczyciele i wykładowcy języka oraz literatury rosyjskiej, uczniowie, przedstawiciele mniejszości.

Kategorie konkursu:

1. Wypracowanie w formie eseju na temat związany z językiem rosyjskim, kulturą rosyjską, literaturą i historią Rosji. Objętość – nie mniej niż 2 000 znaków.

Tematy:

Jakie znaczenie ma dla mnie język rosyjski?

Władać językiem rosyjskim – to …

Język rosyjski w moim kraju.

Zagadka duszy rosyjskiej.

Moje pierwsze spotkanie z Rosją.

2. Pisemna praca twórcza w języku rosyjskim: wiersze autorskie, baśnie, bajki, eseje, proza, scenariusze, reportaże, wywiady, wycieczki literackie w języku rosyjskim, tłumaczenia z języka ojczystego na rosyjski i in.

3. Konkurs na najlepszą prezentację wideo pt. „My, młodzi!” o życiu młodzieży ze swojego kraju po rosyjsku (maksymalny czas trwania prezentacji 7 minut).

4. Konkurs twórczy: inscenizacja (maksymalny czas trwania 10 minut) na podstawie utworów pisarzy rosyjskich; wykonanie utworów poetyckich; wykonanie rosyjskich pieśni ludowych i współczesnych i in.

W każdej kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 1 kwietnia 2017r. przesłać pracę w formie elektronicznej na adres poczty center.rfl@gmail.com

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują certyfikaty uczestnictwa, zaś zwycięzcy konkursu – dyplomy oraz nagrody. Najlepsze prace pisemne zostaną opublikowane.

Wrócić